Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowościach Krze i Kamionka, etap I i etap II

Gmina Radziejowice ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Radziejowice
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 96-325 Radziejowice, ul. Kubickiego
 • Telefon/fax: tel. 468 577 171 , fax. 468 577 120
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radziejowice
  ul. Kubickiego 10
  96-325 Radziejowice, woj. mazowieckie
  tel. 468 577 171, fax. 468 577 120
  REGON: 75014841400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://radziejowice.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowościach Krze i Kamionka, etap I i etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej nawierzchni drogi nieutwardzonej wraz z włączeniem do utwardzonej serwisowej drogi krajowej o nawierzchni asfaltowej. Przebudowywana droga zlokalizowana jest w miejscowości Krze, gmina Radziejowice w powiecie żyrardowskim, woj. mazowieckie, na działce nr ew. dz. nr ew. 161/2 i 157 - obręb geodezyjny Krze. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwóch etapów inwestycji: 1) Etap I: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowościach Krze i Kamionka- etap I”, dz. nr ew. 161/2 i 157 - obręb geodezyjny Krze, gmina Radziejowice, pow. żyrardowski, woj. Mazowieckie. W ramach etapu I zamówienia należy wykonać m.in. następujące roboty: a) przebudowa drogi na odcinku o długości – 390,0 mb; b) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – 1413,00 m2; c) ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem łamanym – tłuczniem kamiennym – 589,00 m2; 2) Etap II: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowościach Krze i Kamionka – etap II”, dz. nr ew. 161/2 i 157 - obręb geodezyjny Krze, gmina Radziejowice. W ramach etapu II zamówienia należy wykonać m.in. następujące roboty: a) przebudowa drogi na odcinku o długości – 600,0 mb; b) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – 2100,00 m2; c) ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem łamanym – tłuczniem kamiennym – 900,00 m2;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną