Przebudowa fragmentu ulicy 3 Maja w Sosnowcu

Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41-200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa
 • Telefon/fax: tel. 322 960 600 , fax. 32 296 06 05
 • Data zamieszczenia: 2020-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta
  al. Zwycięstwa 20
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 322 960 600, fax. 32 296 06 05
  REGON: 27625548200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.sosnowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa fragmentu ulicy 3 Maja w Sosnowcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa fragmentu ulicy 3 Maja w Sosnowcu. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Programy Funkcjonalno-Użytkowe) stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną