Przeglądy techniczne sprzętu medycznego w podziale na zadania – sprawa nr 25/PN/2019/ES

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.med. Eleonory Reicher ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.med. Eleonory Reicher
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-637 Warszawa, ul. Spartańska
 • Telefon/fax: tel. 228 449 406
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.med. Eleonory Reicher
  ul. Spartańska 1
  02-637 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 449 406
  REGON: 28856700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spartanska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeglądy techniczne sprzętu medycznego w podziale na zadania – sprawa nr 25/PN/2019/ES
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych sprzętu medycznego w podziale na zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2B do SIWZ. W szczególnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych sytuacją, której Zamawiający nie mógł przewidzieć w dacie udzielania zamówienia, (np. w przypadku wycofania danego urządzenia z eksploatacji), Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie zadania lub jego części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50420000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną