„Przewóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Lisków wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2019/2020”

Gmina Lisków ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Lisków
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 62-850 Lisków, ks. Wacława Blizińskiego
 • Telefon/fax: tel. 0-62 7634 114, , fax. 0-62 7634 021
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lisków
  ks. Wacława Blizińskiego 56
  62-850 Lisków, woj. wielkopolskie
  tel. 0-62 7634 114, , fax. 0-62 7634 021
  REGON: 25085545200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.liskow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przewóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Lisków wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2019/2020”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Przewóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Lisków wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2019/2020” 2. Zakres usługi obejmuje przewóz uczniów do Szkół Podstawowych (dowóz do szkół i odwóz do miejscowości zamieszkania) na terenie Gminy Lisków wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2019/2020, w podziale na 5 części zgodnie z wykazem: 1) Część nr 1 – przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Zakrzynie z terenu wsi: Zakrzyn Dąbrowa, Zakrzyn Goździec, Zakrzyn Kolonia, Annopol, Annopol Kolonia, Jeziorko, Smolarnia. 2) Część nr 2 – przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Zakrzynie z terenu wsi Koźlątków Kolonia. 3) Część nr 3 - przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Ciepielewie z terenu wsi Trzebienie Pierwsze, Trzebienie Drugie. 4) Część nr 4 – przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Strzałkowie z terenu wsi Swoboda, Józefów, Dębniałki, Małgów Kolonia, Małgów. 5) Część nr 5 - przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Strzałkowie z terenu wsi Annopol, Annopol Kolonia, Chrusty, Pyczek, Adelin, Madalin.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną