Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno – promocyjnej Muzeum, zgodnie z założonym briefem

Muzeum Historii Żydów Polskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Historii Żydów Polskich
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-157 Warszawa, ul. Anielewicza
 • Telefon/fax: tel. 224 710 300 , fax. 224 710 398
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Historii Żydów Polskich
  ul. Anielewicza 6
  00-157 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224 710 300, fax. 224 710 398
  REGON: 14031376200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.polin.pl/pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno – promocyjnej Muzeum, zgodnie z założonym briefem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja kampanii reklamowej na podstawie briefu z załącznika o założeniach: a) przygotowanie i realizacja 8 layoutów plakatów wraz z ich przeformatowaniem do formatów reklamy OOH (m.in. Citylighty) oraz prasy (maksymalnie do 10 przeformatowań z 1 lub 2 bazowych layoutów) na podstawie wstępnego konceptu kreatywnego przedstawionego w ofercie i dopracowaniu go do finalnej wersji w przeciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy. b) przygotowanie i zrealizowanie minimum 16 i maksymalnie 20 kreacji internetowych bazujących na pomyśle key visuali z ich rozwinięciem w internecie - w kanałach Social Media (Facebook, Instagram [posty, stories], Twitter) i dostosowaniem ich do odpowiednich formatów; c) przygotowanie harmonogramu realizacji kampanii, która będzie realizowana w okresie do 30.09 2019 r. d) przygotowanie informacji prasowej o kampanii e) przygotowanie i realizacja 5 animacji w kanałach Social Media (Facebook, Instagram [posty, stories], Twitter) i dostosowanie ich do odpowiednich formatów f) przygotowanie kreacji do kampanii Google Ads (grafiki i materiały wideo) wraz z ich dostosowaniem do formatów, wymaganych przez usługodawcę g) nadzór nad realizacją kampanii h) przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w związku z realizacją zamówienia. Zakupy reklam na nośnikach OOH, w prasie, w Internecie są po stronie zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70341400-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną