Remont dróg gminnych

Gmina Kamionka Wielka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Kamionka Wielka
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 33-334 Kamionka Wielka, Kamionka Wielka
 • Telefon/fax: tel. 184 456 017 , fax. 18 4456017 w. 44
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kamionka Wielka
  Kamionka Wielka 5
  33-334 Kamionka Wielka, woj. małopolskie
  tel. 184 456 017, fax. 18 4456017 w. 44
  REGON: 49189228000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamionkawielka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg gminnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem dróg gminnych obejmujących drogi do gruntów rolnych oraz dróg ujętych w Funduszu Sołeckim z uwzględnieniem ich nawierzchni z podziałem na określone zadania: Zadanie 1. 1) Nazwa: Remont dróg gminnych do gruntów rolnych – nawierzchnia betonowa: - „Droga koło Antoniego Kmaka” w miejscowości Bogusza - „Droga do Gaborka” w miejscowości Jamnica - „Droga Gryblówka” w miejscowości Królowa Polska - „Droga Janusówka” w miejscowości Królowa Górna - „Droga Kruczki-Basiagówka” w miejscowości Mystków - „Droga na Góry” w miejscowości Mszalnica (Zagóra) 2) Opis przedmiotu zamówienia: Remont dróg gminnych o nawierzchni betonowej: Remont drogi zakłada się w pasie drogowym. W ramach remontu założono roboty ziemne na poboczu, profilowanie i oczyszczenie istniejącej nawierzchni następnie wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego i warstwy ścieralnej z betonu cementowego C30/37, poboczy z kruszywa łamanego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Zadanie 2. 1) Nazwa: Remont dróg gminnych do gruntów rolnych – nawierzchnia asfaltowa: - „Droga Ziobroskówka” w miejscowości Kamionka Wielka - „Droga Dziołek” w miejscowości Kamionka Wielka - „Droga od Michalika do Rumina ” w miejscowości Kamionka Mała - „Droga do Zbiornika-Przekaźnika” w miejscowości Mystków. 2) Opis przedmiotu zamówienia: Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej: Remont drogi zakłada się w pasie drogowym. W ramach remontu założono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonane zostanie skropienie miedzy warstwowe jako warstwę szczepną, następnie wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Zadanie 3. 1) Nazwa: Remont dróg gminnych objętych funduszem Sołeckim - nawierzchnia betonowa: - Remont drogi do Kościelniaka-Wolniki w miejscowości Mszalnica - Remont drogi gminnej nr 618/2 koło Kaczmarzyka w miejscowości Bogusza - Remont drogi gminnej nr 579 "Zagórze" w miejscowości Bogusza - Remont drogi gminnej „Poza rzeką" w miejscowości Królowa Górna - Remont drogi do Górków Kiełbasów w miejscowości Mszalnica 2) Opis przedmiotu zamówienia: Remont dróg gminnych o nawierzchni betonowej: Remont drogi zakłada się w pasie drogowym. W ramach remontu założono roboty ziemne na poboczu, profilowanie i oczyszczenie istniejącej nawierzchni następnie wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego i warstwy ścieralnej z betonu cementowego C30/37, poboczy z kruszywa łamanego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Zadanie 4. 1) Nazwa: Remont dróg gminnych objętych funduszem Sołeckim – nawierzchnia asfaltowa: - Remont drogi gminnej „Dworskie” w miejscowości Kamionka Wielka - Remont drogi gminnej „Plebańskie Dziołek” w miejscowości Kamionka Wielka - Remont drogi gminnej "Za rzeką" w miejscowości Mszalnica-Zagóra - Remont drogi gminnej „R2” w miejscowości Kamionka Mała. 2) Opis przedmiotu zamówienia: Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej: Remont drogi zakłada się w pasie drogowym. W ramach remontu założono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonane zostanie skropienie miedzy warstwowe jako warstwę szczepną, następnie wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną