Remont dwóch budynków z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i mieszkania chronione w ramach projektu „Rozwój infrastruktury usług społecznych w Gminie Kodeń”

Gmina Kodeń ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Kodeń
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 21-509 Kodeń, ul. 1 Maja
 • Telefon/fax: tel. 833 754 155 , fax. 833 754 347
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kodeń
  ul. 1 Maja 20
  21-509 Kodeń, woj. lubelskie
  tel. 833 754 155, fax. 833 754 347
  REGON: 03023756300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ugkoden.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dwóch budynków z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i mieszkania chronione w ramach projektu „Rozwój infrastruktury usług społecznych w Gminie Kodeń”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont dwóch budynków z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i mieszkania chronione, który jest realizowany w ramach projektu „Rozwój infrastruktury usług społecznych w Gminie Kodeń” „Remont budynku mieszkalnego socjalnego w miejscowości Zabłocie”, którego zakres rzeczowy robót obejmuje, w szczególności: docieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, ścian piwnicznych i fundamentowych, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana okien, wymiana drzwi wewnętrznych, remont podłóg, remont ścian, remont schodów wewnętrznych, remont schodów zewnętrznych, demontaż oraz montaż instalacji c.o. oraz wymianę grzejników wraz z oprzyrządowaniem wg branży sanitarnej, wymiana istniejącego kotła na kocioł na pellet wraz z urządzeniami do podawania paliwa i usuwania popiołu. wg branży sanitarnej, wymianę instalacji elektrycznej na nową wraz z wymianą istniejącego oświetlenia na energooszczędne typu LED wg branży elektrycznej (obwody gniazdkowe, obwody oświetleniowe, punkty oświetleniowe, wymiana zabezpieczeń), wykonanie instalacji kolektorów słonecznych wg branży sanitarnej, wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków wg branży sanitarnej. „Remont budynku mieszkalnego socjalnego w miejscowości Kopytów”, którego zakres rzeczowy robót obejmuje, w szczególności: docieplenie stropodachu ścian zewnętrznych ścian piwnicznych i fundamentowych, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana okien, wymiana drzwi wewnętrznych, remont podłóg, remont ścian, remont schodów wewnętrznych, remont schodów zewnętrznych, demontaż oraz montaż instalacji c.o. oraz wymianę grzejników wraz z oprzyrządowaniem wg branży sanitarnej, wymiana istniejącego kotła na kocioł na pellet wraz z urządzeniami do podawania paliwa i usuwania popiołu. wg branży sanitarnej, wymianę instalacji elektrycznej na nową wraz z wymianą istniejącego oświetlenia na energooszczędne typu LED wg branży elektrycznej (obwody gniazdkowe, obwody oświetleniowe, punkty oświetleniowe, wymiana zabezpieczeń), wykonanie instalacji kolektorów słonecznych wg branży sanitarnej, wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków wg branży sanitarnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną