Remont elewacji budynku przy ul. Jagiellońska 24

Estrada Rzeszowska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Estrada Rzeszowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-025 Rzeszów, ul. Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 17 853 80 04 , fax. 17 853 80 13
 • Data zamieszczenia: 2020-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Estrada Rzeszowska
  ul. Jagiellońska 24
  35-025 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 853 80 04, fax. 17 853 80 13
  REGON: 27980600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://estrada.rzeszow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji budynku przy ul. Jagiellońska 24
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia obejmuje: - remont ścian elewacji południowo-wschodniej (bez części elewacji z wejściem głównym do budynku) i południowo-zachodniej: rozebranie obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien, skucie tynków ze ścian i gzymsów, mycie elewacji, gruntowanie, wykonanie tynków renowacyjnych, malowanie elewacji, wykonanie nowych obróbek blacharskich, zamontowanie nowych rynien i rur spustowych, - remont cokołu: oczyszczenie wykładziny kamiennej i spoin, naprawa i uzupełnienie okładzin, impregnacja, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej i remont 1 okna na parterze; dodatkowo należy wymienić na elewacji południowo-zachodniej 3 okna w piwnicy oznaczone na rysunku zamiennym nr 2A jako O9 o wymiarach ok. 140x140cm - remont tarasu na parterze - remont tarasu na I piętrze Szczegółowy opis remontu przedstawiono w projekcie pn.: „Remont i kolorystyka elewacji, remont balkonu, tarasów i schodów zewnętrznych, remont dachu, wymiana stolarki okiennej w budynku Estrady Rzeszowskiej przy ul. Jagiellońskiej 24 w Rzeszowie”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną