Remont pokrycia dachowego budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 89-604 Chojnice, ul. Gdańska
 • Telefon/fax: tel. 523 960 000 , fax. 523 956 415
 • Data zamieszczenia: 2020-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach
  ul. Gdańska 51
  89-604 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 523 960 000, fax. 523 956 415
  REGON: 92367370000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: : http://www.gov.pl/kppsp-chojnice, www.kppspchojnice.pl, https://kppspchojnice.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pokrycia dachowego budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach. Ogólny zakres robót obejmuje: • Wymiana rynien, • Wymiana rur spustowych • Rozebranie obróbek blacharskich nie nadających się do użytku • Przygotowanie podłoża dachu z likwidacją pęcherzy • Pokrycie dachu papą termozgrzewalną (5,2 mm) • Wykonanie antyspadku ze styropianu • Obróbka elementów i uszczelnienie elementów znajdujących się na dachu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną