Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku

Regionalne Centrum Animacji Kultury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalne Centrum Animacji Kultury
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-431 Zielona Góra, Sienkiewicza
 • Telefon/fax: tel. 684 529 301 , fax. 683 208 834
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Animacji Kultury
  Sienkiewicza 11
  65-431 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 684 529 301, fax. 683 208 834
  REGON: 97045702700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rcak.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych tj. rozbudowa istniejącego budynku garażowego z przeznaczeniem na cele kulturalne i edukacyjne Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z zagospodarowaniem terenu zabytkowego parku przy ul. Henryka Sienkiewicza w Zielonej Górze o trzech kondygnacjach – w piwnicy będącej kondygnacją podziemną i dwóch kondygnacji nadziemnych. Budynek będzie mieścił następujące funkcje: - Piwnica – sala wielofunkcyjna, toalety dla publiczności, pomieszczenia techniczne i przyłącza mediów. - Parter – w części piętrowej punkt kawiarniany z zapleczem, szatnia z punktem informacyjnym i toalety dla publiczności, w części parterowej sala taneczna z zapleczem oraz pomieszczenie biurowe i socjalne. Projektuje się niezależne wejścia do części piętrowej i parterowej. - 1 Piętro – przestrzeń wystawowa w ramach holu, sale edukacyjne (pracownia obrazu, druku, działań kulturowych i interaktywnych), pomieszczenia biurowe oraz toalety ogólnodostępne. Funkcje budynku projektuje się tak, by uniemożliwić mieszanie się różnych grup użytkowników, a jednocześnie sprawić by budynek był uniwersalny, otwarty na różne aranżacje i różnorodne możliwości wykorzystania. Sala wielofunkcyjna posiada możliwość podziału mobilną ścianą na dwie mniejsze sale. Pomiędzy nadziemnymi częściami budynku zaprojektowano taras połączony bezpośrednio z punktem kawiarnianym. 2) Wykonanie adaptacji akustycznej i ochrony przeciwdźwiękowej dla projektowanych sal tj.: sali wielofunkcyjnej, reżyserki, pracowni druku, pracowni obrazu, pracowni działań kulturalnych oraz sali interaktywnej. 3) Wykonanie instalacji elektrycznych niskonapięciowych, Montaż Aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (System zarządzania ) w tym: Instalacje niskoprądowe Instalacja systemu sygnalizacji pożaru Instalacja systemu włamania i napadu Instalacja systemu kontroli dostępu Instalacja oddymiania 4) Rewitalizacja parku wokół willi. Zagospodarowanie terenu objęte zamówieniem to roboty związane z wykonaniem małej architektury, placów, dróg, chodników na terenie rewitalizowanego parku w tym ogrodzenia willi, zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą cz. III SIWZ- OPZ. 5) Dostawa wraz z montażem wyposażenia sanitarnego, urządzeń gastronomicznych,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną