Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu do tworzenia kopii zapasowych Dell EMC Avamar o dodatkową przestrzeń dyskową

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-834 Warszawa, Pańska
 • Telefon/fax: tel. (022) 432 80 80 , fax. (022) 432 86 20
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Pańska 81
  00-834 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (022) 432 80 80, fax. (022) 432 86 20
  REGON: 17181095000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.parp.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja rządowa działająca na podstawie ustawy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu do tworzenia kopii zapasowych Dell EMC Avamar o dodatkową przestrzeń dyskową
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu do tworzenia kopii zapasowych Dell EMC Avamar poprzez dostarczenie i wdrożenie przez Wykonawcę w infrastrukturze Zamawiającego urządzenia deduplikacyjnego Dell EMC Data Domain 6300 lub urządzenia równoważnego oraz zapewnienie gwarancji i wsparcia producenta dla dostarczonego sprzętu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30233000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną