Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków „Nad Sanem” w miejscowości Nienadowa oraz modernizacja 2 przepompowni ścieków w miejscowości Dubiecko i Przedmieście Dubieckie

Gmina Dubiecko ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Dubiecko
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 37-750 Dubiecko, ul. Przemyska
 • Telefon/fax: tel. 166 511 156 , fax. 166 511 156
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dubiecko
  ul. Przemyska 10
  37-750 Dubiecko, woj. podkarpackie
  tel. 166 511 156, fax. 166 511 156
  REGON: 65090045300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dubiecko.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków „Nad Sanem” w miejscowości Nienadowa oraz modernizacja 2 przepompowni ścieków w miejscowości Dubiecko i Przedmieście Dubieckie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa grawitacyjnej i tłocznej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nienadowa oraz modernizacja 2 przepompowni ścieków w miejscowościach Dubiecko i Przedmieście Dubieckie. Zamówienie podzielone jest na dwie części. 3.1.1 Część 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią. Ogólny zakres prac obejmuje budowę:  kanalizacji grawitacyjnej PCV fi 160 mm ze studniami – ok. 199 m;  kanalizacji grawitacyjnej PCV fi 200 mm ze studniami – ok. 331 m;  kanalizacji tłocznej PE fi 90 x 4,3 mm – ok. 172 m;  przepompowni ścieków – 1 kpl;  przewierty pod drogą – 22 m;  podwierty pod rowem – 11 m. 3.1.2 Część 2 – Modernizacja 2 przepompowni ścieków. Dostawa i montaż (wymiana) czterech (4 szt.) pomp w przepompowniach ścieków Dubiecko PD2 (2 szt.) i Przedmieście Dubieckie PP1 (2 szt.). Istniejące pompy:  Dubiecko PD2 – FLYGT 3127.180-0270 726  Przedmieście Dubieckie PP1 – FLYGT 3085.160-1541462 Parametry pomp objętych zamówieniem dla przepompowni Dubiecko PD2:  wirnik otwarty lub półotwarty;  średnica rurociągu tłocznego 110 PE;  montaż pompy na istniejącym kolanie sprzęgającym Flygt Dn80;  Q (8 – 11 l/s);  H geometryczne (7 – 11 m);  L (650 m);  przewód zasilający – min. 10 m;  osprzęt montażowy – łańcuch ze stali nierdzewnej + kpl. szekli. Parametry pomp objętych zamówieniem dla przepompowni Przedmieście Dubieckie PP1:  wirnik otwarty lub półotwarty;  średnica rurociągu tłocznego 90 PE;  montaż pompy na istniejącym kolanie sprzęgającym Flygt Dn80;  Q (7 – 10 l/s);  H geometryczne (7 – 11 m);  L (250 m);  przewód zasilający – min. 15 m;  osprzęt montażowy – łańcuch ze stali nierdzewnej + kpl. szekli. 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Dokumentacji projektowej oraz Przedmiarze robót – Załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiary nie stanowią podstawy lecz jedynie pomoc do sporządzenia wyceny niniejszego przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną