Samochód operacyjny osobowy

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Telefon/fax: tel. 95 7338304 , fax. 95 7208990
 • Data zamieszczenia: 2020-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 64
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 95 7338304, fax. 95 7208990
  REGON: -0000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.straz.gorzow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Samochód operacyjny osobowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego samochodu operacyjnego osobowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34115200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną