Stacja terenowo – badawcza „Podmoście”

Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 86-100 Świecie, Sądowa
 • Telefon/fax: tel. 52 33 15 000, , fax. 52 33 15 000
 • Data zamieszczenia: 2020-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą
  Sądowa 5
  86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 33 15 000, , fax. 52 33 15 000
  REGON: 90476209000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zpkchn.bip.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Stacja terenowo – badawcza „Podmoście”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Adaptacja budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego na potrzeby stacji terenowo badawczej „Podmoście” Na którą składają się: a) Roboty budowlano – modernizacyjne polegające na przebudowie budynku mieszkalnego na stacje terenowo badawczą „Podmoście” w tym: remont kapitalny dachu, oczyszczenie i pomalowanie elewacji, rozebranie i odbudowa kominów, likwidacja 2 pieców i montaż ogrzewania kominkowego; instalacje wewnętrzne, prace adaptacyjne pomieszczeń itp. b) Roboty budowlano – modernizacyjne polegające na przebudowie budynku gospodarczego na stacje terenowo badawczą „Podmoście” obejmujący całkowitą wymianę dachu, ściany działowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacje wewnętrzne, itp. c) Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu (wyrównanie gruntu, utwardzenie kamiennym brukiem; wyznaczenie i wykonanie dojazdów oraz dojść do budynku oraz trawników, ścieżki utwardzone żwirem, zakup ławostołów, koszy na śmieci)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną