SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI ZESPOŁU SZKÓŁ W DOBRZEJEWICACH

Zespół Szkół w Dobrzejewicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół w Dobrzejewicach
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 87-123 Dobrzejewice, Dobrzejewice
 • Telefon/fax: tel. 56 674 46 15/16, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Dobrzejewicach
  Dobrzejewice 57 B
  87-123 Dobrzejewice, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 674 46 15/16, , fax. -
  REGON: 87171801300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsdobrzejewice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI ZESPOŁU SZKÓŁ W DOBRZEJEWICACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy obejmują następujący asortyment w częściach: część 1. CPV 15500000-3 „ Produkty mleczarskie” – zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia i formularza oferty część 2. CPV 15800000-6 „Różne produkty spożywcze” - zał. nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia i formularza oferty część 3. CPV 15300000-1 „ Owoce, warzywa i podobne produkty”- zał. nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia i formularza oferty część 4. CPV 15100000-9 „Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne” – zał. nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia i formularza oferty część 5. CPV 15200000-0 „Ryby” - zał. nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia i formularza oferty
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną