SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I OLEJU OPAŁOWEGO

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 22-400 Zamość, Krucza
 • Telefon/fax: tel. 84 638 12 43, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu
  Krucza 10
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 84 638 12 43, , fax. -
  REGON: 95024240800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pgk.zamosc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I OLEJU OPAŁOWEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje dostawę ON w ilości ok. 225 m3, ON klasy 2 w ilości 5 m3, OOp w ilości 20 m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09132100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną