Termomodernizacja budynku hali sportowej przy ul. Ciechanowskiej 8C w Glinojecku

Gmina Glinojeck ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Glinojeck
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 06-450 Glinojeck, ul. Płocka
 • Telefon/fax: tel. 236 740 017 , fax. 236 742 818
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Glinojeck
  ul. Płocka 12
  06-450 Glinojeck, woj. mazowieckie
  tel. 236 740 017, fax. 236 742 818
  REGON: 13037788200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glinojeck.e-biuletyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku hali sportowej przy ul. Ciechanowskiej 8C w Glinojecku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Termomodernizacja budynku hali sportowej przy ul. Ciechanowskiej 8C w Glinojecku. Zakres prac obejmuje w szczególności: - naprawa pokrycia dachowego i elewacji - naprawa pokrycia dachowego części socjalnej - wymiana instalacji odgromowej budynku hali sportowej - wymiana instalacji wentylacji mechanicznej i ciepła technologicznego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną