UDZIELENIE KREDYTU NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA W 2019 ROKU

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 32-010 Luborzyca, Luborzyca 97
 • Telefon/fax: tel. 123 871 410 , fax. 123 871 410
 • Data zamieszczenia: 2019-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
  Luborzyca 97
  32-010 Luborzyca, woj. małopolskie
  tel. 123 871 410, fax. 123 871 410
  REGON: 53771100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UDZIELENIE KREDYTU NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA W 2019 ROKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w kwocie 2 500 000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca w 2019 roku. Bardziej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, tzw. SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną