Usługa druku książki pt.: Raport roczny 2018 PL i EN

INSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWA ogłasza przetarg

 • Zamawiający: INSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWA
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-372 Warszawa, Foksal
 • Telefon/fax: tel. (22) 182 24 78
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: INSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWA
  Foksal 17
  00-372 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (22) 182 24 78
  REGON: 36923654400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://instytutpileckiego.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa druku książki pt.: Raport roczny 2018 PL i EN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa druku książki pt.: Raport roczny 2018 PL i EN. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22110000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną