Usługa cateringu - przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci w Placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przy ul. Kościuszki 15A w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 2019-2020 w związku z realizacją: przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej Projektu pod nazwą „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży „Jutrzenka” w Dąbrowie Tarnowskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska, Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 14 642 29 15, , fax. 14 642 29 15
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej
  Kościuszki 15A
  33-200 Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie
  tel. 14 642 29 15, , fax. 14 642 29 15
  REGON: 00570781000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mopsiwr.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa cateringu - przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci w Placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przy ul. Kościuszki 15A w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 2019-2020 w związku z realizacją: przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej Projektu pod nazwą „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży „Jutrzenka” w Dąbrowie Tarnowskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu - przygotowanie i dostawa posiłków gotowych do spożycia w formie zupy, drugiego dania oraz napoju (kompot, herbata, sok), porcjowanych w jednorazowych pojemnikach dla dzieci przebywających w budynku Zamawiającego, ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska wraz z transportem wliczonym w koszty zamówienia, w ilości maksymalnie 15 gorących posiłków dziennie przez pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w dni robocze pomiędzy godz. 15:00 a 16:30. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia dokładne godziny dostaw i ilości posiłków. Kaloryczność posiłków zgodna z normami Instytutu Żywności i Żywienia. Szczegółowy opis zawarty jest w SIWZ z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną