Usługi sprzątania pomieszczeń Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 15 we Wrocławiu. CPV 90911200-8

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 54-611 Wrocław, ul. Stanisławowska
 • Telefon/fax: tel. 0-71 7831450 , fax. 0-71 7831450
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15
  ul. Stanisławowska 38-44
  54-611 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 7831450, fax. 0-71 7831450
  REGON: 21009520000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp25wroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednosta oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi sprzątania pomieszczeń Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 15 we Wrocławiu. CPV 90911200-8
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Utrzymanie czystości obiektów: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15 we Wrocławiu Miejsce świadczenia usług: ul. Stanisławowska 38-44, 54-611 Wrocław 1. Prace porządkowe będą realizowane codziennie od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach: od 16.00 do 20.00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Wyjątek stanowić może sprzątanie hali sportowej w godzinach porannych 6.00 -7.30 2. Sprzęt do realizacji usługi oraz profesjonalne środki chemiczne i materiały zapewnia Wykonawca. 3. Kadrę wykonawczą zapewnia Wykonawca. 4. Wodę dostarcza Zamawiający. 5. Energię elektryczna zapewnia Zamawiający 6. Pomieszczenie na składowanie sprzętu i środków czystości zapewnia Zamawiający. 7. Artykuły higieniczne typu: mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki papierowe, zapewnia Zamawiający 8. Worki na śmieci zapewnia Wykonawca Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną