Usługi w zakresie dowozu uczniów Szkół Podstawowych

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wójt Gminy Zbuczyn
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 08-106 Zbuczyn, ul. Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 256 416 390 , fax. 256 416 390
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Zbuczyn
  ul. Jana Pawła II 1
  08-106 Zbuczyn, woj. mazowieckie
  tel. 256 416 390, fax. 256 416 390
  REGON: 57115826700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbuczyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie dowozu uczniów Szkół Podstawowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi transportowe, osobowe w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży szkolnej do szkół podstawowych z terenu Gminy Zbuczyn. Jednostki oświatowe, do których należy dowieść uczniów to: Szkoła Podstawowa w Dziewulach, Szkoła Podstawowa w Czuryłach, Szkoła Podstawowa w Zbuczynie, Szkoła Podstawowa w Krzesku – Królowa Niwa. Liczba dzieci, za które Zamawiający będzie pokrywał koszty przejazdu będzie ściśle określona z dniem 02.09.2018 r., a przewiduje się, iż będzie to ok. 422 uczniów, których liczba może ulec zmianie z przyczyn obiektywnych. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania biletów miesięcznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną