Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sezonie 2019/2020

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 64-700 Czarnków, ul. Gdańska
 • Telefon/fax: tel. 672 552 823, , fax. 672 552 931
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
  ul. Gdańska 56
  64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie
  tel. 672 552 823, , fax. 672 552 931
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpczarnkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sezonie 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sezonie 2019/2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną