Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości z uwzględnieniem dezynfekcji w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu - 3

Szpital Chorób Płuc Orzesze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Chorób Płuc Orzesze
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 43-180 Orzesze, Gliwicka
 • Telefon/fax: tel. 322 213 661 , fax. 322 215 920
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Chorób Płuc Orzesze
  Gliwicka 20
  43-180 Orzesze, woj. śląskie
  tel. 322 213 661, fax. 322 215 920
  REGON: 27618450000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalorzesze.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości z uwzględnieniem dezynfekcji w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu - 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości z uwzględnieniem dezynfekcji w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu - 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości z uwzględnieniem dezynfekcji w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym złącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia: A. Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości z uwzględnieniem dezynfekcji, B. obsługa czystościowo-porządkowa pomieszczeń C. dostawy środków czystości, środków dezynfekujących i dezynfekująco- myjących
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90900000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną