Świadczenie usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego z języka polskiego na język angielski, z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język rosyjski i z języka rosyjskiego na język polski wraz z zapewnieniem sprzętu niezbędnego do kompleksowej obsługi tłumaczenia oraz obsługą techniczną podczas Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w dniach 23-24 września 2019 r.

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Lublin
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka
 • Telefon/fax: tel. 814 663 000 , fax. 814 663 001
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 663 000, fax. 814 663 001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://lublin.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego z języka polskiego na język angielski, z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język rosyjski i z języka rosyjskiego na język polski wraz z zapewnieniem sprzętu niezbędnego do kompleksowej obsługi tłumaczenia oraz obsługą techniczną podczas Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w dniach 23-24 września 2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia obejmuje: 1.1 zapewnienie profesjonalnego tłumaczenia ustnego symultanicznego w dniach 23-24 września 2019 r. pomiędzy językami polskim i angielskim oraz polskim i rosyjskim oraz zapewnienia sprzętu niezbędnego do obsługi tłumaczeń w salach zgodnie z poniższą specyfikacją: - zapewnienie 2-osobowych kabin do tłumaczeń (wraz z wyposażeniem) - po jednej na każdy język obcy, - zapewnienie profesjonalnej obsługi technicznej w zakresie obsługi sprzętu podczas Kongresu - zapewnienie zestawów nagłaśniających w każdej z sal, 2 mikrofonów, odsłuchów dla tłumaczy, odbiorników ze słuchawkami oraz osób do ich wydawania. - transport, montaż i demontaż urządzeń niezbędnych do realizacji usługi przez Wykonawcę, - miejsce wykonania usługi Uniwersytet Przyrodniczym w Lublinie, z siedzibą przy ul. Akademickiej 13, 20-950 Lublin: Sala widowiskowa Centrum Kongresowego oraz sale w budynku Agro II Sala Widowiskowa Centrum Kongresowe – tłumaczenie ustne symultaniczne z języka polskiego na język angielski, z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język rosyjski i z języka rosyjskiego na język polski – w dniu 23.09.2019 r. w godzinach 10.00 – 13.00 oraz w godzinach 14.00 – 19.00, – odbiorniki ze słuchawkami – 300 szt. – dostępność co najmniej 2 tłumaczy na każdy język obcy – konieczność zapewnienia 2-osobowych kabin do tłumaczeń (wraz z wyposażeniem) po jednej na każdy język obcy. Kabiny mają być zamontowane w terminie umożliwiającym sprawne przeprowadzenie tłumaczeń. Demontaż kabin nastąpi w dniu 23.09.2019 r. po godzinie 19.15. – min 1 osoba odpowiedzialna za wydawanie i odbieranie odbiorników Sala nr 2 (budynek Agro II) – tłumaczenie ustne symultaniczne z języka polskiego na język angielski, z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język rosyjski i z języka rosyjskiego na język polski w dniu 23.09.2019 r. w godzinach 14.00 – 19.00, w dniu 24.09.2019 r. w godzinach 11.30 – 13.00 oraz w godzinach 14.00 – 17.15, – odbiorniki ze słuchawkami – 50 szt. – dostępność co najmniej 2 tłumaczy na każdy język obcy – konieczność zapewnienia 2-osobowych kabin do tłumaczeń (wraz z wyposażeniem) po jednej na każdy język obcy. Kabiny mają być zamontowane w terminie umożliwiającym sprawne przeprowadzenie tłumaczeń. Demontaż kabin nastąpi w dniu 24.09.2019 r. po godzinie 17.30. – min 1 osoba odpowiedzialna za wydawanie i odbieranie odbiorników Sala nr 3 (budynek Agro II) – tłumaczenie ustne symultaniczne z języka polskiego na język angielski, z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język rosyjski i z języka rosyjskiego na język polski w dniu 23.09.2019 r. w godzinach 14.00 – 19.00, w dniu 24.09.2019 r. w godzinach 11.30 – 13.00 oraz w godzinach 14.00 – 17.15, – odbiorniki ze słuchawkami – 40 szt. – dostępność co najmniej 2 tłumaczy na każdy język obcy – konieczność zapewnienia 2-osobowych kabin do tłumaczeń (wraz z wyposażeniem) po jednej na każdy język obcy. Kabiny mają być zamontowane w terminie umożliwiającym sprawne przeprowadzenie tłumaczeń. Demontaż kabin nastąpi w dniu 24.09.2019 r. po godzinie 17.30. – min 1 osoba odpowiedzialna za wydawanie i odbieranie odbiorników Sala nr 14 (budynek Agro II) – tłumaczenie ustne symultaniczne z języka polskiego na język angielski, z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język rosyjski i z języka rosyjskiego na język polski w dniu 23.09.2019 r. w godzinach 14.00 – 19.00, w dniu 24.09.2019 r. w godzinach 11.30 – 13.00 oraz w godzinach 14.00 – 17.15, – odbiorniki ze słuchawkami – 50 szt. – dostępność co najmniej 2 tłumaczy na każdy język obcy – konieczność zapewnienia 2-osobowych kabin do tłumaczeń (wraz z wyposażeniem) po jednej na każdy język obcy. Kabiny mają być zamontowane w terminie umożliwiającym sprawne przeprowadzenie tłumaczeń. Demontaż kabin nastąpi w dniu 24.09.2019 r. po godzinie 17.30. – min 1 osoba odpowiedzialna za wydawanie i odbieranie odbiorników Aula 101 (budynek Agro II) – tłumaczenie ustne symultaniczne z języka polskiego na język angielski, z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język rosyjski i z języka rosyjskiego na język polski w dniu 23.09.2019 r. w godzinach 14.00 – 19.00, w dniu 24.09.2019 r. w godzinach 10.00 – 13.00 oraz w godzinach 14.00 – 18.00, – odbiorniki ze słuchawkami - 100 szt. – dostępność co najmniej 2 tłumaczy na każdy język obcy – konieczność zapewnienia 2-osobowych kabin do tłumaczeń (wraz z wyposażeniem) po jednej na każdy język obcy. Kabiny mają być zamontowane w terminie umożliwiającym sprawne przeprowadzenie tłumaczeń . Demontaż kabin nastąpi w dniu 24.09.2019 r. po godzinie 18.15. – min 1 osoba odpowiedzialna za wydawanie i odbieranie odbiorników Sala nr 102 (budynek Agro II) – tłumaczenie ustne symultaniczne z języka polskiego na język angielski, z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język rosyjski i z języka rosyjskiego na język polski w dniu 23.09.2019 r. w godzinach 14.00 – 19.00, w dniu 24.09.2019 r. w godzinach 11.30 – 13.00 oraz w godzinach 14.00 – 17.15, – odbiorniki ze słuchawkami - 40 szt. – dostępność co najmniej 2 tłumaczy na każdy język obcy – konieczność zapewnienia 2-osobowych kabin do tłumaczeń (wraz z wyposażeniem) po jednej na każdy język obcy. Kabiny mają być zamontowane w terminie umożliwiającym sprawne przeprowadzenie tłumaczeń. Demontaż kabin nastąpi w dniu 24.09.2019 r. po godzinie 17.30. – min 1 osoba odpowiedzialna za wydawanie i odbieranie odbiorników Sala nr 103 (budynek Agro II) – tłumaczenie ustne symultaniczne z języka polskiego na język angielski, z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język rosyjski i z języka rosyjskiego na język polski w dniu 23.09.2019 r. w godzinach 14.00 – 19.00, w dniu 24.09.2019 r. w godzinach 11.30 – 13.00 oraz w godzinach 14.00 – 17.15, – odbiorniki ze słuchawkami - 40 szt. – dostępność co najmniej 2 tłumaczy na każdy język obcy – konieczność zapewnienia 2-osobowych kabin do tłumaczeń (wraz z wyposażeniem) po jednej na każdy język obcy. Kabiny mają być zamontowane w terminie umożliwiającym sprawne przeprowadzenie tłumaczeń. Demontaż kabin nastąpi w dniu 24.09.2019 r. po godzinie 17.30. – min 1 osoba odpowiedzialna za wydawanie i odbieranie odbiorników Sala nr 104 (budynek Agro II) – tłumaczenie ustne symultaniczne z języka polskiego na język angielski, z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język rosyjski i z języka rosyjskiego na język polski w dniu 23.09.2019 r. w godzinach 14.00 – 19.00, w dniu 24.09.2019 r. w godzinach 11.30 – 13.00 oraz w godzinach 14.00 – 17.15, – odbiorniki ze słuchawkami - 40 szt. – dostępność co najmniej 2 tłumaczy na każdy język obcy – konieczność zapewnienia 2-osobowych kabin do tłumaczeń (wraz z wyposażeniem) po jednej na każdy język obcy. Kabiny mają być zamontowane w terminie umożliwiającym sprawne przeprowadzenie tłumaczeń. Demontaż kabin nastąpi w dniu 24.09.2019 r. po godzinie 17.30. – min 1 osoba odpowiedzialna za wydawanie i odbieranie odbiorników
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79540000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną