Wykonanie dokumentacji kosztorysowej budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-095 Warszawa, Plac Bankowy
 • Telefon/fax: tel. (22) 531-16-71, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie
  Plac Bankowy 2
  00-095 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (22) 531-16-71, , fax. -
  REGON: 36784953800160
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.kowr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji kosztorysowej budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych: budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kazuniu Nowym, ul. Bursztynowa 1, dz. nr ew. 238/12, ob. Kazuń Nowy, gm. Czosnów, powiat nowodworski, województwo mazowieckie, wraz z uzyskaniem własnym staraniem wszelkich wymaganych opinii i uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i wykonać: 1) przedmiar robót, 2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) kosztorys inwestorski szczegółowy, 4) kosztorys „ślepy".
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną