Wykonanie konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego i konstrukcji pod montaż szynoprzewodów oraz wykonanie instalacji systemów zabezpieczeń technicznych dla dwóch sali wystawowej na I piętrze w budynku Muzeum Narodowego przy ul. Staromłyńskiej 1 w Szczecinie

Muzeum Narodowe w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Narodowe w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-561 Szczecin, ul. Staromłyńska
 • Telefon/fax: tel. 914 315 200, , fax. 914 315 204
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Szczecinie
  ul. Staromłyńska 27
  70-561 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 315 200, , fax. 914 315 204
  REGON: 27686000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.muzeum.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego i konstrukcji pod montaż szynoprzewodów oraz wykonanie instalacji systemów zabezpieczeń technicznych dla dwóch sali wystawowej na I piętrze w budynku Muzeum Narodowego przy ul. Staromłyńskiej 1 w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego i konstrukcji stalowej, spawanej pod montaż szynoprzewodów oraz wykonanie instalacji systemów zabezpieczeń technicznych dla sali wystawowej na I piętrze w budynku Muzeum Narodowego przy ul. Staromłyńskiej 1 w Szczecinie. Prace budowlane będą prowadzone w sali wystawowej od ul. Staromłyńskiej (sala 104).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212313-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną