Wykonanie monitoringu efektywności działania zastosowanych rozwiązań minimalizujących efekt bariery ekologicznej tworzonej przez drogę oraz analizy porealizacyjnej w zakresie prawidłowości wykonania wszystkich zastosowanych rozwiązań minimalizujących efekt bariery ekologicznej tworzonej przez drogę ekspresową S-3 na odcinku Legnica (węzeł A-4) – Bolków od km. 2+420,47 do km. 38+255,00

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-139 Wrocław, Powstańców Śląskich
 • Telefon/fax: tel. +48713347370 , fax. +48713347363
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
  Powstańców Śląskich 186
  53-139 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48713347370, fax. +48713347363
  REGON: 01751157500082
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie monitoringu efektywności działania zastosowanych rozwiązań minimalizujących efekt bariery ekologicznej tworzonej przez drogę oraz analizy porealizacyjnej w zakresie prawidłowości wykonania wszystkich zastosowanych rozwiązań minimalizujących efekt bariery ekologicznej tworzonej przez drogę ekspresową S-3 na odcinku Legnica (węzeł A-4) – Bolków od km. 2+420,47 do km. 38+255,00
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu przyrodniczego mającego na celu określenie prawidłowości wykonania, funkcjonalności i efektywności zastosowanych rozwiązań minimalizujących efekt bariery ekologicznej tworzonej przez drogę ekspresową S–3 na odcinku Legnica (węzeł A-4) – Bolków od km. 2+420,47 do km. 38+255,00. 2. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do dnia 30 października 2023 r. w tym składanie raportów pośrednich: a) raport 1: • termin przekazania raportu 1 do weryfikacji Zamawiającego 29.11.2019, • termin podpisania protokołu końcowego odbioru raportu 1 ( „bez wad”) 23.01.2020. b) raport 2: • termin przekazania raportu 2 do weryfikacji Zamawiającego 15.01.2020 • termin podpisania protokołu końcowego odbioru raportu 2 ( „bez wad”) 28.02.2020. c) raport 3: • termin przekazania raportu 3 do weryfikacji Zamawiającego 29.11.2020, • termin podpisania protokołu końcowego odbioru raportu 3 ( „bez wad”) 23.01.2021. d) raport 4: • termin przekazania raportu 4 do weryfikacji Zamawiającego 29.11.2021, • termin podpisania protokołu końcowego odbioru raportu 4 ( „bez wad”) 23.01.2022. e) raport 5: • termin przekazania raportu 5 do weryfikacji Zamawiającego 29.11.2022. • termin podpisania protokołu końcowego odbioru raportu 5 ( „bez wad”) 23.01.2023. f) raport 6: • termin przekazania raportu 6 do weryfikacji Zamawiającego 01.09.2023 • termin podpisania protokołu końcowego odbioru raportu 6 ( „bez wad”) 30.10.2023.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90714500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną