Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych oraz izolacji tarasu w budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Długiej 38/40 w Warszawie

Ministerstwo Zdrowia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ministerstwo Zdrowia
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-952 Warszawa, ul. Miodowa
 • Telefon/fax: tel. 22 6349317 , fax. 226 349 638
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Zdrowia
  ul. Miodowa 15
  00-952 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6349317, fax. 226 349 638
  REGON: 28798700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://mz.ezamawiajacy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych oraz izolacji tarasu w budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Długiej 38/40 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń biurowych oraz izolacji tarasu w budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Długiej 38/40 w Warszawie, z podziałem na następujące części: część nr 1- naprawa koryta odwodnienia tarasu wraz z usunięciem skutków zacieków ścian i sufitów; część nr 2- pomieszczenia biurowe i korytarz- piętro II; część nr 3- korytarz- piętro I.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną