Wykonanie robót rozbiórkowych w trzech komorach piwnic w podziemiach budynku dawnego Starostwa polegających na usunięciu pod nadzorem archeologicznym zasypu z trzech komór piwnic na poziom terenu, załadunku, odwozu i utylizacji zasypu w ramach zadania pn. „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza

Miasto i Gmina Olkusz ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto i Gmina Olkusz
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 32-300 Olkusz, ul. Rynek
 • Telefon/fax: tel. 32 626 01 00 w.311, 626 01 61 , fax. 32 626 01 03, 626 02 34
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Olkusz
  ul. Rynek 1
  32-300 Olkusz, woj. małopolskie
  tel. 32 626 01 00 w.311, 626 01 61, fax. 32 626 01 03, 626 02 34
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umig.olkusz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót rozbiórkowych w trzech komorach piwnic w podziemiach budynku dawnego Starostwa polegających na usunięciu pod nadzorem archeologicznym zasypu z trzech komór piwnic na poziom terenu, załadunku, odwozu i utylizacji zasypu w ramach zadania pn. „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót rozbiórkowych w trzech komorach piwnic w podziemiach budynku dawnego Starostwa polegających na usunięciu pod nadzorem archeologicznym zasypu z trzech komór piwnic na poziom terenu, załadunku, odwozu i utylizacji zasypu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111230-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną