Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie na terenie osiedla Zimne Wody Czersko Polskie w Bydgoszczy placu zabaw obejmującego: 1) Strefę zabaw dla młodszych dzieci wraz z elementem siłowni zewnętrznej oraz elementami małej architektury, 2) Strefę zabaw dla starszych dzieci wraz z nasadzeniami oraz z elementami małej architektury.

Urząd Miasta Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka
 • Telefon/fax: tel. 0-52 32 88 157, 5858453 , fax. (052) 58 58 273, 5858833
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Bydgoszczy
  ul. Jezuicka 1
  85-102 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-52 32 88 157, 5858453, fax. (052) 58 58 273, 5858833
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie na terenie osiedla Zimne Wody Czersko Polskie w Bydgoszczy placu zabaw obejmującego: 1) Strefę zabaw dla młodszych dzieci wraz z elementem siłowni zewnętrznej oraz elementami małej architektury, 2) Strefę zabaw dla starszych dzieci wraz z nasadzeniami oraz z elementami małej architektury.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na na budowie na terenie osiedla Zimne Wody Czersko Polskie w Bydgoszczy placu zabaw obejmującego: 1) Strefę zabaw dla młodszych dzieci wraz z elementem siłowni zewnętrznej oraz elementami małej architektury, 2) Strefę zabaw dla starszych dzieci wraz z nasadzeniami oraz z elementami małej architektury.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną