Wykonanie usługi transportowej związanej z remontem i utrzymaniem dróg na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego

Miasto Poznań Zakład Robót Drogowych w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Poznań Zakład Robót Drogowych w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-016 Poznań, Energetyczna
 • Telefon/fax: tel. 61 878 05 10 , fax. 61 878 05 59
 • Data zamieszczenia: 2019-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań Zakład Robót Drogowych w Poznaniu
  Energetyczna 4
  61-016 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 878 05 10, fax. 61 878 05 59
  REGON: 30161633700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zrd.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi transportowej związanej z remontem i utrzymaniem dróg na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi transportowej związanej z remontem i utrzymaniem dróg na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego polegających na sukcesywnym transporcie materiałów w ilości do 50 000 Mg min: ziemi z wykopów, betonu, kruszywa, gruzu oraz asfaltobetonu samochodami samowyładowawczymi o ładowności od 15-20 Mg oraz samochodem ciężarowym samowyładowczym o ładowności 8-11 Mg. W przypadku asfaltobetonu samochód ciężarowy musi umożliwiać rozładowanie asfaltobetonu na układarkę masy, a ciężarówka o ładowności 8-11 Mg na układarkę typu "mini boy". Suma ładowności wszystkich środków transportu, jakimi dysponuje Wykonawca musi zapewnić zdolność jednorazowego przewiezienia 150 Mg materiałów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną