Wykonanie wizualizacji terenów inwestycyjnych

Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-902 Kraków, Osiedle Willowe
 • Telefon/fax: tel. 12 348 01 55, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna
  Osiedle Willowe 30
  31-902 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 348 01 55, , fax. -
  REGON: 36096889500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://knhp.com.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wizualizacji terenów inwestycyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania wizualizacji terenów inwestycyjnych. 2) Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. 3) Okres realizacji zamówienia planowany jest od dnia zawarcia umowy maksymalnie do dnia 31 lipca 2021 r. 4) Filmy będą publikowane w Internecie (display), prezentowane podczas targów międzynarodowych (np. za pomocą okularów do wirtualnej rzeczywistości), na spotkaniach biznesowych (prezentacje) i mają zawierać sceny ruchome kręcone z ziemi (VR), z lotu ptaka (dron) oraz zdjęcia z wykorzystaniem elementów graficznych, animacji i fotorealistycznych wizualizacji 3D - mają pełnić funkcję promocyjną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79930000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną