Wymiana dźwigu osobowego w 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi.

2 Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 2 Dom Pomocy Społecznej
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-640 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich
 • Telefon/fax: tel. 0-42 632 22 03 , fax. 0-42 632 22 74
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 2 Dom Pomocy Społecznej
  ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32
  90-640 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 0-42 632 22 03, fax. 0-42 632 22 74
  REGON: 29588600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://6dps.eu/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: pomoc społeczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana dźwigu osobowego w 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wymiana dźwigu osobowego w 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną