Wytworzenie i wdrożenie interaktywnej gry edukacyjnej o tematyce historycznej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży w formie aplikacji on-line pn. „Na drodze do niepodległości 1918-2018”, a także przeprowadzenie testów, pilotażu i ewaluacji gry

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie
 • Telefon/fax: tel. 22 345 37 00, , fax. 22 345 37 70
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji
  Al. Ujazdowskie 28
  00-478 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 345 37 00, , fax. 22 345 37 70
  REGON: 14214358300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Edukacja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wytworzenie i wdrożenie interaktywnej gry edukacyjnej o tematyce historycznej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży w formie aplikacji on-line pn. „Na drodze do niepodległości 1918-2018”, a także przeprowadzenie testów, pilotażu i ewaluacji gry
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Wytworzenie i wdrożenie interaktywnej gry edukacyjnej o tematyce historycznej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży w formie aplikacji on-line pn. „Na drodze do niepodległości 1918-2018”, a także przeprowadzenie testów, pilotażu i ewaluacji gry. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72212190-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną