Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego z wykupem fabrycznie nowej koparko – ładowarki

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Mostowa
 • Telefon/fax: tel. 56 683 23 72 , fax. 56 683 24 36
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  ul. Mostowa
  87-400 Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 683 23 72, fax. 56 683 24 36
  REGON: 34122088400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodociagigd.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego z wykupem fabrycznie nowej koparko – ładowarki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa z wykupem fabrycznie nowej koparko – ładowarki – 1 sztuka do siedziby Zamawiającego, w formie leasingu operacyjnego, tj. odpłatne korzystanie w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe. Zamawiający wymaga okresu leasingu 5 lat z 60 równymi ratami, opłatą wstępną 10% wartości przedmiotu zamówienia oraz kwotą wykupu nieprzekraczającą 100 000,00 zł brutto. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w siwz. Warunki leasingu operacyjnego: a) waluta - PLN, b) finansowanie w formie leasingu operacyjnego, c) okres finansowania - 60 miesięcy (5 lat), d) pierwsza wpłata (opłata wstępna)- 10% wartości pojazdu płatna po podpisaniu umowy leasingu przed wydaniem pojazdu, e) równe raty leasingowe - 60 równych rat, f) ubezpieczenie OC/AC/NNW - pakiet ubezpieczeniowy Wykonawcy, g) wykup - 1% wartości pojazdu, nie więcej niż 100 000,00 zł.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66114000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną