„Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych na wykonanie uzbrojenia działek pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Sosnowej w Chojnie”

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 74-500 Chojna, Słowiańska
 • Telefon/fax: tel. 914141644, , fax. 914 141 881
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.
  Słowiańska 1
  74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914141644, , fax. 914 141 881
  REGON: 81241652200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pukchojna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych na wykonanie uzbrojenia działek pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Sosnowej w Chojnie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów instalacyjnych na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. 2. Szczegółowy zakres materiałów instalacyjnych – sieć wodociągowa: Lp. Materiały instalacyjne Etap I Etap II Etap III 1) rura PCV Ø110 mm x 6000 mm 40 szt. 30 szt. 30 szt. 2) nawiertka PCV Ø110 mm x 32 mm 8 szt. 6 szt. 6 szt. 3) skrzynka do zasuw 10 szt. 9 szt. 8 szt. 4) klucz teleskopowy do zasuw 2 szt. 3 szt. 2 szt. 5) klucz do nawiertki 8 szt. 6 szt. 6 szt. 6) zasuwa kołnierzowa Ø100 mm 1 szt. 2 szt. 2 szt. 7) zasuwa kołnierzowa Ø 80 mm 1 szt. 1 szt. - 8) hydrant nadziemny Ø 80 mm 1 szt. 1 szt. 1 szt. 9) kolanko stopowe Ø 80 mm 1 szt. 1 szt. 1 szt. 10) króciec FF L-0,5 m Ø 80 mm 1 szt. 1 szt. - 11) króciec FW Ø100 mm 3 szt. 3 szt. 4 szt. 12) nasuwka PCV Ø100 mm 2 szt. 3 szt. 3 szt. 13) trójnik żeliwo Ø100 mm x 100 mm 1 szt. 1 szt. 1 szt. 14) trójnik żeliwo Ø100 mm x 80 mm - 1 szt. - 15) redukcja Ø100 mm x 80 mm 1 szt. - - 16) kolanko 90 0 Ø80 mm 1 szt. 1 szt. - 17) króciec FF L-0,3 m Ø 80 mm 1 szt. 1 szt. - 18) komplet doszczelniający Ø 80 mm 5 szt. 6 szt. - 19) komplet doszczelniający Ø 100 mm 3 szt. 8 szt. 5 szt. 20) taśma ostrzegawcza 100 m 2 szt. 2 szt. 1 szt. 21) łuki PCV Ø 110 mm 300 1 szt. 1 szt. - 22) łuki PCV Ø 110 mm 110 1 szt. - - 23) złączka PE Ø 32 mm ślepa 8 szt. 6 szt. 6 szt. 24) złączka PE Ø 32 mm x 32 mm GZ 8 szt. 6 szt. 6 szt. 25) kołnierz ślepy Ø 100 mm 1 szt. - - 3. Szczegółowy zakres materiałów instalacyjnych – kanalizacji deszczowej i sanitarnej: Lp. Materiały instalacyjne Etap I Etap II Etap III 1) rura PCV Ø 315 mm x 3000 x 7,7 SN 8 lita 60 szt. 25 szt. - 2) rura PCV Ø 200 mm x 3000 x 4,9 SN 8 lita 50 szt. 30 szt. 32 szt. 3) rura PCV Ø 200 mm x 2000 x 4,9 SN 8 lita 26 szt. 25 szt. 10 szt. 4) rura PCV Ø 200 mm x 1000 x 4,9 SN 8 lita 10 szt. 10 szt. 10 szt. 5) rura PCV Ø 160 mm x 3000 5 szt. 2 szt. - 6) rura PCV Ø 160 mm x 2000 4 szt. 3 szt. 3 szt. 7) rura PCV Ø 160 mm x 1000 2 szt. 2 szt. 2 szt. 8) nasuwka PCV Ø 315 mm 2 szt. - - 9) nasuwka PCV Ø 200 mm 4 szt. - - 10) nasuwka PCV Ø 160 mm 4 szt. - - 11) właz stalowo-betonowy typ 40 t x 600 6 szt. 6 szt. 4 szt. 12) wpust uliczny żeliwny 6 szt. 6 szt. 2 szt. 13) kineta PCV Ø 200 mm zbiorcza 4 szt. 4 szt. 4 szt. 14) kineta PCV Ø 160 mm przelotowa 2 szt. 1 szt. 1 szt. 15) rura karbowana Ø 315 mm x 6000 2 szt. 2 szt. 1 szt. 16) teleskopy 25 t Ø 315 mm 6 szt. 5 szt. 7 szt. 17) zaślepka PCV Ø 315 mm 2 szt. - - 18) zaślepka PCV Ø 200 mm 15 szt. 15 szt. 3 szt. 19) zaślepka PCV Ø 160 mm 2 szt. - - 20) kolanko PCV Ø 160 mm 450 2 szt. - - 21) taśma ostrzegawcza 100 mb 3 szt. 3 szt. 3 szt. 22) studnie betonowe Ø 1000 x 2000 mm 8 szt. 5 szt. 5 szt. 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt. Miejsce dostawy: Stacja uzdatniania wody Chojna, ul. Wł. Gen. Sikorskiego. 5. Wykonawca do każdej dostawy dołączy świadectwo jakości produktu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44163000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną