Zakup kruszywa do inwestycji drogowej w Nadleśnictwie Skrwilno (L. Koziołek)

Nadleśnictwo Skrwilno ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Nadleśnictwo Skrwilno
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 87-510 Skrwilno, ul. Leśna
 • Telefon/fax: tel. 542 700 032 , fax. 542 700 032
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Skrwilno
  ul. Leśna 5
  87-510 Skrwilno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 700 032, fax. 542 700 032
  REGON: 91050786100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.skrwilno.torun.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Jednostka Organizacyjna Nieposiadająca Osobowości Prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup kruszywa do inwestycji drogowej w Nadleśnictwie Skrwilno (L. Koziołek)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa wraz z jego dostawą do budowy dróg w Nadleśnictwie Skrwilno. Zamówienie polegać będzie na dostarczeniu określonego kruszywa bezpośrednio na wskazane drogi leśne przy użyciu samochodów samowyładowczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Kruszywo naturalne o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 –3 216 t Kruszywo łamane betonowe o uziarnieniu ciągłym 0/63 – 2 500 t
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną