Zakup oraz dostarczenie odnowienia subskrypcji systemu pocztowego oraz bramy internetowej

Miasto Ruda Śląska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Ruda Śląska
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 032 2486281 do 9; 2449094 , fax. 032 248 7348
 • Data zamieszczenia: 2020-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ruda Śląska
  Plac Jana Pawła II 6
  41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie
  tel. 032 2486281 do 9; 2449094, fax. 032 248 7348
  REGON: 00051584000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://rudaslaska.bip.info.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup oraz dostarczenie odnowienia subskrypcji systemu pocztowego oraz bramy internetowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup oraz dostarczenie odnowienia subskrypcji systemu pocztowego oraz bramy internetowej”. Zakres zamówienia obejmuje 2 zadania (części), tj.: Zadanie 1: Zakup subskrypcji oprogramowania bramy internetowej wraz z usługą wsparcia technicznego. Zadanie 2: Zakup subskrypcji oprogramowania serwera pocztowego wraz z usługą wsparcia technicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 4a i 4b do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48730000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną