Zakup samochodu typu mikrobus dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Dziennego Domu Seniora Senior+

Gmina Wińsko ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Wińsko
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 56-160 Wińsko, Plac Wolności
 • Telefon/fax: tel. 71 380 42 00, , fax. 713 898 366
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wińsko
  Plac Wolności 2
  56-160 Wińsko, woj. dolnośląskie
  tel. 71 380 42 00, , fax. 713 898 366
  REGON: 93193496300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.winsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodu typu mikrobus dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Dziennego Domu Seniora Senior+
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2) Przedmiotem zamówienia jest zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Dziennego Domu Seniora Senior +, w tym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. 3) Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 5 do SIWZ – wymagania techniczne dla samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne nie gorsze od opisanych. Wykonawca ma obowiązek udowodnienia zamawiającemu, poprzez szczegółowy opis parametrów technicznych i użytkowych, że zaproponowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają minimalne wymagania Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną