Zaprojektowanie i wykonanie integracyjnego systemu edukacyjno-informacyjnego przedstawiającego Ogród Botaniczny w Krakowie dla osób z niepełnosprawnością wzrokową

Uniwersytet Jagielloński ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-007 Kraków, ul. Gołębia
 • Telefon/fax: tel. 124 324 450 , fax. 124 324 451
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński
  ul. Gołębia 24
  31-007 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 324 450, fax. 124 324 451
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie integracyjnego systemu edukacyjno-informacyjnego przedstawiającego Ogród Botaniczny w Krakowie dla osób z niepełnosprawnością wzrokową
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie integracyjnego systemu edukacyjno-informacyjnego przedstawiającego Ogród Botaniczny w Krakowie dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 2.1 Interaktywny, mówiący, wypukły plan szklarni nr 5 i zimownika (rozmiar ok. 60 × 80 cm) wraz z postumentem oraz obsługującą go aplikacją na urządzenia mobilne. 2.2 Interaktywny wypukły, mówiący plan Ogrodu Botanicznego (rozmiar ok. 60 × 80 cm) wraz z postumentem oraz obsługującą go aplikacją na urządzenia mobilne. 2.3 Tyflografiki (rozmiar ok. 35 × 45 cm, 10 sztuk), promujące rośliny w zmodernizowanej szklarni z informacjami edukacyjnymi, dostosowane do osób z niepełnosprawnością wzrokową. 2.4 Zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej na urządzenia multimedialne z systemami operacyjnymi iOS i Android. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik A do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22460000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną