Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich na terenie powiatu tomaszowskiego

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. św. Antoniego
 • Telefon/fax: tel. 447103314
 • Data zamieszczenia: 2020-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim
  ul. św. Antoniego 41
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. 447103314
  REGON: 59065355300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip-powiat-tomaszowski-new.mserwer.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich na terenie powiatu tomaszowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1 : Odśnieżanie i zwalczanie śliskości nośnikiem samochodowym wykonawcy przy użyciu pługa średniego i piaskarki zamawiającego – 1 szt. Przewidywany zakres zadania: 2500 km – praca pługu, 2500 km – praca piaskarek. Część nr 2 : Odśnieżanie i zwalczanie śliskości nośnikiem samochodowym wykonawcy przy użyciu pługa średniego i piaskarki zamawiającego – 1 szt. Przewidywany zakres zadania: 2500 km – praca pługu, 2500 km – praca piaskarek. Część nr 3 : Odśnieżanie i zwalczanie śliskości nośnikiem samochodowym z pługiem średnim wykonawcy przy użyciu piaskarki zamawiającego – 1 szt. Przewidywany zakres zadania: 2500 km – praca pługu, 2500 km – praca piaskarek. Część nr 4 : Odśnieżanie i zwalczanie śliskości nośnikiem samochodowym z pługiem średnim wykonawcy przy użyciu piaskarki zamawiającego – 1 szt. Przewidywany zakres zadania: 2500 km – praca pługu, 2500 km – praca piaskarek. Część nr 5 : Odśnieżanie i zwalczanie śliskości nośnikiem samochodowym z pługiem wykonawcy przy użyciu piaskarki wykonawcy – 1 szt. Przewidywany zakres zadania: 2000 km – praca pługu, 2000 km – praca piaskarek. Część nr 6: Odśnieżanie i zwalczanie śliskości nośnikiem samochodowym z pługiem wykonawcy przy użyciu piaskarki wykonawcy – 1 szt. Przewidywany zakres zadania: 2000 km – praca pługu, 2000 km – praca piaskarek Część nr 7: Odśnieżanie dróg ciągnikiem z pługiem – 1 szt. Przewidywany zakres zadania :160 godzin pracy sprzętu. Część nr 8: Odśnieżanie dróg ciągnikiem z pługiem – 1 szt. Przewidywany zakres zadania :160 godzin pracy sprzętu. Cześć nr 9: Odśnieżanie dróg ciągnikiem z pługiem – 1 szt. Przewidywany zakres zadania 160 godzin pracy sprzętu. Część nr 10: Odśnieżanie oraz przygotowanie i załadunek materiałów Zadanie obejmuje wykonywanie usług przy użyciu koparko-ładowarki polegających na przygotowaniu materiałów uszarstniających oraz ich załadunek do piaskarek Przewidywana ilość pracy sprzętu ok. 620 godzin. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamontowania na pojeździe Wykonawcy systemu monitorowania pojazdów i pracy zamontowanego na pojeździe sprzętu oraz zastrzega prawo do kontrolowania świadczenia usługi poprzez zamontowany system. W przypadku składania ofert na części 1-4 Wykonawca zobowiązny jest zapoznać się ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego w celu przygotowania się do montażu sprzetu na samochodzie wykonawcy. Koszty montażu ponosi wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną